Grundejerforeningen for Vejlby Krat

Generalforsmlingen i Grundejerforeningen Vejlby Krat

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i sognegården, Risskov Kirke,
Onsdag d. 25 april , 2018, kl 19.30


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning ved Richardt Tabori Kraft
3. Aflæggelse af regnskab ved Marinus Hansen
4. Valg til bestyrelse, Ulrik Madsen og Marinus Hansen er på valg, de modtager begge genvalg. Marinus Hansen ønsker suppleant til kassererposten.
5. Valg af revisor
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Evt
Der serveres kaffe, te og kage
 
 
Klaus Jensen | Per Lykke Jacobsen, Risskov - Danmark | Tlf.: +4520955500