Badebroen / Den verserende sag

Den verserende sag

 

Efter mange års kamp gav Aarhus Kommune sig endelig. D. 19 juni 2017 fik vi  officiel tilladelse til at sætte badebroen op på det sted, hvor den har stået siden begyndelsen af 1900.

Tilladelsen gælder dog kun selve broen med en platform på 10 m2. 

Overbygningen, dvs. læskærm og bænke hører under Kystdirektoratet. 
I efteråret 2018, fik vi besked om at fjerne læskærmen mv. eller at søge om tilladelse til at sætte det op. Samtidig skrev de, at man ikke kan forvente at få en sådan.

Det er imidlertid Foreningens opfattelse, at der ikke er tale om noget lovbrud, da broens i den udformning har været  kendt af myndighederne siden begyndelsen af forrige århundrede og at passivitet derfor medfører, at vi har ret til at fortsætte opsætningen af badebroen med platform og læskærmen som hidtit 

Per

Klaus Jensen | Per Lykke Jacobsen, Risskov - Danmark | Tlf.: +4520955500