Gadefesten / Krattets sangskat / Den Gamle Gartner (1990)

Den Gamle Gartner

 Melodi: Den gamle gartner

 

 1. Når vi går på disse plæner, dukker svundne minder frem

Om den gamle milde gartner - og hans smukke gamle hjem

Vi vil aldrig, aldrig glemme, - ja, endog en tåre klemme

Når vi tænker på hans sang, som den her i haven klang.

Plante smil og plante solskin

Plante sang i vores sind

Skabe haven om til fest

Og lukke børn og gamle ind.

 

2. Denne have ganske gratis er vort lille paradis.

Gadens børn - de leger røver' - og soldater skiftevis.

Her de alle sammen fester. De er havens gode gæster.

Drikker vin! og spiser "grill" - på en sommeraften mild.

Plante smil og plante solskin

Plante sang i alle sind

Skabe haven om til fest

Og lukke børn og gamle ind.

 

3. Købmand Jensen var vort "ølsted" - Andersen vor bager hed,

Men idag da må vi nøj's med - vores gode cykelsmed.

Her var Ra-dio-televista. - Is fra "Slikmutter" vi spist' a'!

Og vi mindes, at der her - også var en god barber!

Der var smil, og der var solskin

Der var sang i alle sind.

Og vor skomager han fik

Leveret alle sko'ne ind.

 

4. Tider skifter, nye ho'der - dukker op i mange hjem.

Nye huse a la Spanien - ser vi stikke næsen frem.

Må vort sammenhold bevares, - så problemerne kan klares,

Også når vi bliver fler' - i Stationsgades kvarter!

Plant nu smil, og plant nu solskin

Plant nu sang i alle sind

Skab nu haven om til fest

Ønsker jeres gamle Finn.

 

       Finn Aidt '90

 

 

Klaus Jensen | Per Lykke Jacobsen, Risskov - Danmark | Tlf.: +4520955500