Risskov Badebroen

Risskov Badebro er med op mod 100 år på bagen blevet et vartegn for Vejlby Krat . Den hvide læskærm står med sin enkle og velproportionerede form flot og skarpt mod bugtens skiftende lys og blå farver.
Badebroen sættes op hvert år i begyndelsen af maj og tages ned midt i oktober.
Støt badebroen og meld dig ind i foreningen "Risskov Badebro".
Kontingentet er på 300 kr og kan indbetales på konto: 1551 0060032351
Vedligeholdelsen, opsætningen og nedtagningen varetages af frivillige fra kvarteret.
I øjeblikket verserer der en sag om lovligheden af badebroen. Århus Byråd har meldt ud, at læskærmen på broen skal fjernes. Og da medlemmerne af Badebroen ikke har gjort dette, har kommunen bestemt, at badebroen er blevet ulovlig og har derfor meldt foreningen til politiet, fordi den alligevel har sat broen op. 
Medlemmerne af badebroen hævder, at broen med læskærm er lovlig og at byrådet ikke har ret til at kræve den fjernet. Dette begrundes i passivitet fra myndighedernes side, idet badebroen inkl. læskærm har eksisteret i omkring 100 år. Desuden hævder foreningen at de nye regler for badebroer, som kommunen henviser til, ikke kan gælde med tilbagevirkende kraft og derfor ikke for en bro med så mange år på bagen.

Politiet har pr. 1. juli 2013 stoppet efterforskningen af sagen med den begrundelse: "..at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart." (citat fra brev fra Østjyllands Politi d. 11 jini 2013)

En klage fra kommunen til stadsadvokaten er afvist pga. en procedurefejl. 


Badebroen på Facebook


 

Klaus Jensen | Per Lykke Jacobsen, Risskov - Danmark | Tlf.: +4520955500