Højskolen / Arrangementer foråret 2012

Arrangementer foråret 2012

Fredag d. 24. februar, kl. 17 – 19

Oplæsning af klassiske romerske tekster

Sanne Høegh, Skrænten 7.  

(Sanne har læst op tidligere - til stor fornøjelse for os, som var der)

 

Fredag d. 23. marts, kl. 17 – 19

Det Arabiske forår. Opbrud fra Marokko til Oman

Leif Dierks, Stationsgade 23

• Revolutioners baggrund

• Revolutionen i Tunis og i Ægypten

• Det Muslimske Broderskab

• Oprøret i Libyen

• Islamisternes rolle.

• Fredsprocessen i Mellemøsten

• Internationale aktører – International hjælp

 

Fredag d. 27. april kl. 17 – 19

Medicinsk emne...noget om hud – ny hud

Peter Bjerring, Stationsgade 4.

  

ALLE ER MEGET VELKOMNE. Tilmelding er ikke nødvendig. Der vil være oplæg og debat en time til halvanden – resten af tiden er til fri leg og snak.

 

 Mange Højskolekrathilsner fra

Leif, Stationsgade 23 (86178363) og

Kirsten, Stationsgade 25 (86170141

 

Klaus Jensen | Per Lykke Jacobsen, Risskov - Danmark | Tlf.: +4520955500