Den stakkels lille badebro

Den stakkels lille badebro har været igennem
meget 
de sidste mange år efterhånden. En enkelt 
klage over broen har sendt den i byrådet og tek-
nisk udvalg flere gange, den er blevet politianmeldt
og været omkring kystinspektoratet og 
trafikmini-
steriet op til flere gange. 

Statsadvokaten i Viborg har haft den på sit bord, 
men har afvist at tage stilling til den p.g.a. en
formel fejl. 

Nu håber vi bare at, Århus Byråd ikke fortsat
vil blive ved med at bruge resourser på at få
den fjernet. 


——————————————


Erik Lauritsen, Stationsgade 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vinteren 2013/14. Snart skal vi have broen op igen.


Aften

Aftenstemning vinteren 2013/14


Lige taget ned 

Nyheder og Blogs

Gallogartneriet 
18-08-2012
Kære alle i Vejlby Krat! Jeg har fornøjelsen af at sidde i Gallo

Krathøjskolen forårsprogram er udkommet 
22-02-2012
Tilgængelig under "Højskolen"...

Jens Bak & Per Lykke | 8240 Risskov - DK | vejlbykrat@gmail.com